Kalender


12 november 2019 - kick-off bijeenkomst voor alle juristen

GGZ Nederland organiseert op dinsdag 12 november van 13.30 uur-16.30 uur in de Schakel te Nijkerk een bijeenkomst voor alle juristen van de instellingen. Doel van deze bijeenkomst is om kennis met elkaar te maken, kennis uit te delen en een netwerk van juristen op te bouwen. 

 

Wij starten de middag met een interessant inhoudelijk onderwerp: de schadevergoeding in het kader van de Wvggz. Mr. dr. Rolinka Wijne neemt ons mee in de Leidraad over de beoordeling van schadevergoeding naar billijkheid als bedoeld in de Wvggz. Deze Leidraad heeft zij voor GGZ Nederland opgesteld. Het gaat om een juridisch kader, ter ondersteuning van de leden voor eigen gebruik en is alleen voor leden bedoeld. 

 

U kunt uw opmerkingen over de Leidraad sturen naar zorgenrecht@ggznederland.nl. U kunt uw opmerkingen ook mondeling tijdens de bijeenkomst inbrengen, dan kunnen ze echter niet van tevoren worden voorbereid. Ook na de bijeenkomst is er nog ruimte om uw vragen en opmerkingen aan ons door te geven.

 

U kunt zich alleen opgeven als u jurist bij een instelling bent die lid is van GGZ Nederland. Opgeven kan via: ASchmitt@ggznederland.nl 


1 januari 2020

Wvggz treedt in werking