Overig gegevensuitwisseling


Veel gestelde vragen informatieketen - november 2019

Ondanks de inspanning van GGZ Nederland de afgelopen jaren om met onze achterban en ketenpartners een goede keten-IV te realiseren, is deze missie maar gedeeltelijk voltooid op 1 januari 2020. In het nieuwe jaar gaan onze inspanningen daarom onverminderd door. In de bijlage vindt u een samenvatting van lopende kwesties en leest u ons implementatieadvies.

Heeft u na het lezen nog vragen? Neem dan contact op met Riz Ahmed en Jaap Schrieke. Zij kunnen ook naar u toe komen om ter plaatse advies te geven. Wij actualiseren deze veel gestelde vragen regelmatig. We houden u hiervan op de hoogte via de Ledennieuwsbrief, de gebruikelijke Wvggz-communicatie en deze website.

Download
Stand van zaken informatieketen
Veel gestelde vragen informatieketen_Wvg
Adobe Acrobat document 351.2 KB

ARGUS 2.0: definities en registratie van verplichte zorg

De Argus data, met informatie over de toepassing van dwang en drang in de ggz, worden sinds 2015 door wijzigingen in privacywetgeving niet meer landelijk verzameld. Sinds 2017 staat het onderhoud van de datadefinities on hold. De invoering van de Wet verplichte ggz (Wvggz) brengt nieuwe definitievraagstukken met zich mee en tevens een behoefte aan andere registraties.

Begin 2019 is gestart met de aanpassing van de oude definitie-set en het beschrijven van een nieuwe werkwijze voor registratie, analyse en verzameling.


Download
Voorgestelde werkwijze decentraal analyseren en landelijk vergelijken
Voorgestelde werkwijze.pdf
Adobe Acrobat document 216.2 KB

Vragen ?

Heeft u een vraag of wilt u iets delen? Stuur een bericht.