Handreikingen en modellen


U vindt hier de definitieve handreikingen, modellen, formats etc. Zowel degene die zijn afgestemd met de verschillende partners binnen het ketenoverleg Wvggz als degene die zijn ontwikkeld samen met en voor de leden. Deze producten gebruikt u bij de uitvoering van de wet.

Vanuit het ministerie van VWS

Handreikingen die door drie of meer ketenpartners zijn opgesteld, staan op de website dwang in de zorg

Ook de informatieproducten vindt u hier.


Vragen?


Heeft u een vraag of wilt u iets delen? Stuur een bericht