Handreikingen


Handreiking Overgangsrecht

De Handreiking Overgangsrecht die is ontwikkeld vanuit het ketenbureau waarin GGZ Nederland ook deelneemt, is voor het eerst gebruikt in een rechterlijke uitspraak. Alhoewel zorgaanbieders en OvJ deze handreiking al gebruiken, is dit de eerste keer dat de rechter die een voorlopige machtiging oplegt en in verband met de overgangstermijn van de Wet Bopz naar de Wvggz, verwijst naar de handreiking:

 

'In verband met het overgangsrecht vanwege de geplande inwerkingtreding van de Wet Verplichte Geestelijke Gezondheid (Wvggz), is door de ketenpartners een Handreiking Overgangsrecht gemaakt. Daarin is bepaald dat in de maanden juli en augustus 2019 geen voorlopige machtigingen worden afgegeven die in de maanden januari en februari 2020 aflopen. Dit om een 'machtigingloze' periode in deze maanden te voorkomen. Daarom zal de rechtbank deze machtiging afgeven voor een periode van vijf maanden.'

Download
Uitspraak overgangsrecht Bopz - Wvggz
Overgangsrecht.pdf
Adobe Acrobat document 108.9 KB

Handreiking Zorgmachtiging

Bij het ketenbureau komen veel vragen binnen over de zorgmachtiging. Daarom gaat GGZ Nederland een Handreiking Zorgmachtiging ontwikkelen. Deze handreiking gaat uit van de situatie waarin de zorgverlener voor een bekende patiënt een zorgmachtiging aanvraagt. De handreiking gaat over het hele proces: aanvraag, uitvoering, wijziging en beëindiging van de zorgmachtiging. Hierbij komt ook een uitleg vanuit de wet. Tevens besteden we aandacht aan het verschil met de Wet Bopz. De handreiking staat sinds eind oktober op het gesloten gedeelte van deze website. Leden van GGZ Nederland kunnen tot 6 november commentaar geven. Daarna zal de handreiking eventueel nog worden aangepast. 


Vragen?

Heeft u een vraag of wilt u iets delen? Stuur een bericht