Meer over Wvggz


Ketenprogramma

Vanuit de ministeries van VWS en J&V is het ketenprogramma Wvggz opgezet. In dit programma zijn naast GGZ Nederland onder meer het Openbaar Ministerie, gemeenten, Stichting PVP en de politie betrokken. In het ketenprogramma stemmen de ketenpartners af en beslissen ze over de informatievoorziening en onderwerpen die 3 of meer ketenpartners aangaan. Bilaterale onderwerpen regelen partijen onderling. De Projectleider Wvggz van GGZ Nederland zit bij alle ketenwerkgroepen en ketenoverleggen om overzicht te houden, eenheid te bewaken en inhoudelijke input te leveren. Het ketenprogramma blijft tot 1 juni 2020 bestaan.

Uitleg van de nieuwe wet

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft een kort filmpje gemaakt met uitleg over de wet. Ook vindt u op de website dwang in de zorg veel aanvullende informatie en de achtergronden van deze wet.  

Stand van zaken april 2019

U treft in de bijlage de stand van zaken (rond de implementatie) van de Wet verplichte ggz tot april 2019. Ook vindt u in de bijlage linken naar belangrijke documenten.

Download
Implementatie tot april 2019.pdf
Adobe Acrobat document 677.2 KB

Stand van zaken januari 2019

U treft in de bijlage de stand van zaken (rond de implementatie) van de Wet verplichte ggz tot januari 2019. Ook vindt u in de bijlage linken naar belangrijke documenten.

Download
Stavaza implementatie Wvggz jan 2019.pd
Adobe Acrobat document 167.2 KB

Implementatieplan 2018

Wat kunt u wel en wat niet verwachten van GGZ Nederland en de ketenpartners? Bekijk ook het implementatieplan en de checklist.

Download
Implementatieplan GGZ Nederland juni 201
Adobe Acrobat document 203.0 KB

Website ministerie VWS

De informatieproducten, handreikingen en andere producten die het ketenprogramma oplevert, staan ook op de website van VWS

Voortgang werkgroepen

GGZ Nederland neemt deel aan verschillende werkgroepen binnen het ketenoverleg. De voortgang binnen de werkgroepen (werk in uitvoering) vindt u achter de inlog. De definitieve resultaten van de werkgroepen kunt u o.a. vinden bij Handreikingen en Informatieproducten. 

 


Vragen?

Heeft u een vraag of wilt u iets delen? Stuur een bericht