Nieuws29 nov 2019 - Staat uw Wvggz-locatie goed in het locatieregister?

Alle locaties waarin of van waaruit verplichte zorg wordt verleend, moeten vanaf 1 januari 2020 in het locatieregister zijn opgenomen. Het is belangrijk dat u goed controleert of de juiste locaties staan geregistreerd. Aanpassingen moet u zelf doorvoeren. 

Download
Aanmelden Wvggz-locatieregister
Aanmelden Wvggz locatieregister.pdf
Adobe Acrobat document 739.0 KB

27 nov 2019 - Pauline Meurs in het FD over de Wvggz

Pauline Meurs, hoogleraar bestuur en gezondheidszorg aan de Erasmus Universiteit, geeft op de expertpagina van het FD haar visie op de Wvggz.

Download
Opiniestuk Pauline Meurs
Opiniestuk Pauline Meurs.JPG
JPEG-bestand 338.9 KB

20 nov 2019 - ‘Verwarde mens’ is niet hetzelfde als psychiatrisch patiënt

De komst van de nieuwe Wet verplichte ggz gaat gepaard met vele misverstanden en valse hoop, betogen de drie psychiaters Christiaan Vinkers, Joeri Tijdink en Elnathan Prinsen in een opiniestuk in de Volkskrant van 20 november 2019.18 nov 2019 - Interview Bauke Koekkoek, crisisdienstverpleeg-kundige en lector, in Zorgvisie

'In de voorbereidingen op de Wvggz is er amper aandacht voor het perspectief van cliënten op goede zorg', stelt Bauke Koekkoek, crisisdienst-verpleegkundige en lector Onbegrepen gedrag en Samenleving bij de HAN en de Politieacademie.

Download
Interview Bauke Koekkoek
Interview Bauke Koekkoek crisisdiensverp
Adobe Acrobat document 273.5 KB

15 nov 2019 - Interview Elnathan Prinsen, voorzitter NVvP, in Zorgvisie

In een brief aan het ministerie van VWS uitte de NVvP haar zorgen over de Wvggz. ‘We pleiten nadrukkelijk voor wijziging van de wet, niet voor uitstel.'

Download
Interview Elnathan Prinsen, voorzitter NVvP
Opvatting psychiaters inzake Wvggz_ZV.pd
Adobe Acrobat document 270.0 KB


13 nov 2019 - Voortgang Wvggz

GGZ Nederland is zich bewust van de zorgen die leven rond de invoering van de Wet verplichte ggz (Wvggz) en herkent de risicos. Het is een complexe wet, ook in de uitvoering ervan, die veel van onze administratieve processen, professionals en met name de psychiaters vraagt. Lees verder

11 nov 2019 - Interview Liesbeth Spies, bestuurder VNG, in Zorgvisie

‘Er is nog veel onduidelijk over uitvoering Wet verplichte ggz’, stelt Liesbeth Spies in een interview met Zorgvisie.

Download
Interview Liesbeth Spies, bestuurder VNG
Liesbeth Spies wvggz zorgvisie.pdf
Adobe Acrobat document 161.1 KB


7 nov 2019 - Interview Veronique Esman in krant van LSFVP

De Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen (LSFVP) sprak met Veronique Esman, directeur van GGZ Nederland en bestuurslid van de LSFVP over de Wvggz: 'Met de Wvggz gaan naasten erop vooruit'. 

Download
Veronique Esman, directeur GGZ Nederland en bestuurslid LSFVP over de familievertrouwenspersonen
Interview met Veronique Esman.pdf
Adobe Acrobat document 276.1 KB
Download
Nieuwsgierig naar wat een familievertrouwenspersoon doet? Lees het informatiedocument!
Informatiedocument familievertrouwensper
Adobe Acrobat document 109.3 KB

1 nov 2019 - Interview Zorgvisie met Herma van der Wal over Wvggz

Zorgvisie interviewde Herma van der Wal, voorzitter raad van bestuur bij de Dimence Groep en namens GGZ Nederland betrokken bij de Wvggz, over de implementatie van de wet die op 1 januari van kracht wordt: ‘Er is veel commitment voor een succesvolle implementatie van de Wet verplichte ggz’.

Download
Herma van der Wal, voorzitter RvB Dimencegroep, over de Wvggz
Interview Herma van der Wal over Wvggz -
Adobe Acrobat document 195.5 KB


5 juli 2019 - Wetswijzigingen

Op de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten en op de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg in verband met de invoering van de Wzd-functionaris zijn wijzigingen aangebracht.

Download
Nieuwsbericht wetswijzigingen
Nieuwsbericht Wvggz.pdf
Adobe Acrobat document 723.7 KB

20 juni 2019 - Besluit verplichte ggz gepubliceerd

Het Besluit houdende regels ter uitvoering van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Besluit verplichte geestelijke gezondheidszorg) is op 5 juni jl. gepubliceerd in het Staatsblad. Het besluit geeft regels omtrent onder andere de ambulante verplichte zorg, gegevensverwerking, middelen en maatregelen ten aanzien van personen met een strafrechtelijke titel, samenstelling en werkwijze klachtencommissie en de patiënten vertrouwenspersoon. Het besluit treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip bij Koninklijk Besluit. 
Vragen?

Heeft u een vraag of wilt u iets delen? Stuur een bericht