5 juli 2019 - Wetswijzigingen

Op de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten en op de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg in verband met de invoering van de Wzd-functionaris zijn wijzigingen aangebracht.

Download
Nieuwsbericht wetswijzigingen
Nieuwsbericht Wvggz.pdf
Adobe Acrobat document 723.7 KB

20 juni 2019 - Besluit verplichte ggz gepubliceerd

Het Besluit houdende regels ter uitvoering van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Besluit verplichte geestelijke gezondheidszorg) is op 5 juni jl. gepubliceerd in het Staatsblad. Het besluit geeft regels omtrent onder andere de ambulante verplichte zorg, gegevensverwerking, middelen en maatregelen ten aanzien van personen met een strafrechtelijke titel, samenstelling en werkwijze klachtencommissie en de patiënten vertrouwenspersoon. Het besluit treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip bij Koninklijk Besluit.