Wet- en regelgeving


We houden u hier op de hoogte van wat er speelt op het gebied van wet- en regelgeving rondom de Wvggz.

Dec 2019 - Veel gestelde vragen wet- en regelgeving

Download
Veel gestelde vragen over de wet- en regelgeving Wvggz
FAQ wet- en regelgeving.pdf
Adobe Acrobat document 683.2 KB

Dec 2019 - Toetsingskader IGJ voor Wvggz en Wzd gepubliceerd

De inspectie heeft de toetsingskaders gepubliceerd. U vindt ze hier.


20 juni 2019 - Besluit verplichte ggz gepubliceerd

Het Besluit houdende regels ter uitvoering van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Besluit verplichte geestelijke gezondheidszorg) is op 5 juni jl. gepubliceerd in het Staatsblad. Het besluit geeft regels omtrent onder andere de ambulante verplichte zorg, gegevensverwerking, middelen en maatregelen ten aanzien van personen met een strafrechtelijke titel, samenstelling en werkwijze klachtencommissie en de patiënten vertrouwenspersoon. 

Regeling verplichte ggz

In de Staatscourant van 7 november 2019 is de regeling verplichte ggz gepubliceerd.

Besluit inwerkingtreding Wvggz

Download
Besluit inwerkingtreding Wvggz.pdf
Adobe Acrobat document 48.6 KB5 juli 2019 - Wetswijzigingen

Op de Wet zorg en dwang en op de Wet BIG zijn in verband met de invoering van de Wzd-functionaris wijzigingen aangebracht. Ook is in de Wvggz de overgangstermijn voor de Wet Bopz verlengd van 6 naar 12 maanden.

Download
Nieuwsbericht wetswijzigingen
Nieuwsbericht Wvggz.pdf
Adobe Acrobat document 723.7 KB