Wet- en regelgeving


We houden u hier op de hoogte van wat er speelt op het gebied van wet- en regelgeving rondom de Wvggz.

Besluit inwerkingtreding Wvggz - 21 november 2019

Download
Besluit inwerkingtreding Wvggz.pdf
Adobe Acrobat document 48.6 KB

Regeling verplichte ggz gepubliceerd - 7 november 2019

In de Staatscourant van 7 november 2019 is de regeling verplichte ggz gepubliceerd.


Consultatie Toetsingskader IGJ - 30 oktober 2019

De IGJ heeft het toetsingskader opgesteld voor de Wvggz en de Wzd. De consultatieversie kunt u hieronder vinden. Ook nodigt de IGJ zorgaanbieders uit op 12 november voor een rondetafelgesprek. 

Download
Concept Toetsingskader Wvggz
concept Toetsingskader Wvggz oktober 201
Adobe Acrobat document 251.6 KB
Download
Concept Toetsingskader Wzd
concept Toetsingskader Wzd oktober 2019.
Adobe Acrobat document 241.5 KB
Download
Uitnodiging IGJ voor 12 november 2019
Uitnodiging Rondetafelgesprekken 12 nove
Adobe Acrobat document 209.8 KB

Consultatie ministeriële regeling gedwongen zorg

De ministeriële regeling gedwongen zorg is tot 9 september 2019 open geweest voor consultatie.

Download
Naar aanleiding van de ministeriële regeling verplichte GGZ heeft GGZ Nederland een reactie op de consultatie gegeven. Deze kunt u hier lezen.
Reactie op Consultatie Regeling verplich
Adobe Acrobat document 80.3 KB