Wet- en regelgeving


We houden u hier op de hoogte van wat er speelt op het gebied van wet- en regelgeving rondom de Wvggz.

Spoedwet - stand van zaken

Download
Stand van zaken mbt de Spoedwet - april 2020
De afgelopen maanden heeft GGZNederland, richting politiek, aangedrongen op snelle reparatiewetgeving. U leest hier de stand van zaken in april 2020.
Spoedwet_03042020.pdf
Adobe Acrobat document 554.0 KB

Reparatiewet - stand van zaken

Download
Stand van zaken mbt de Reparatiewet - april 2020
VWS streeft ernaar het volgende wetsvoorstel ter aanscherping van de uitvoering Wvggz en Wzd rond de jaarwisseling aan de Tweede Kamer aan te bieden. U leest hier de planning.
Reparatiewet_03042020.pdf
Adobe Acrobat document 371.2 KB

Evaluatie Wvggz

Het is waarschijnlijk dat de wetsevaluatie, die eind 2021 moet zijn afgerond, aanleiding geeft tot wijzigingen. In dit derde wetsvoorstel kunnen naar verwachting ook meer beleidsinhoudelijke wijzigingen worden opgenomen.

Regeling verplichte ggz

Via deze link vindt u de Regeling verplichte geestelijke gezondheidszorg.

Integrale artikelsgewijze toelichting Wet verplichte ggz

Download
Wvggz met integrale artikelsgewijze toelichting
Wvggz_artikelsgewijze_toelichting.pdf
Adobe Acrobat document 1.5 MB

Dec 2019 - Veel gestelde vragen wet- en regelgeving

Download
Veel gestelde vragen over de wet- en regelgeving Wvggz
FAQ wet- en regelgeving.pdf
Adobe Acrobat document 683.2 KB

Dec 2019 - Toetsingskader IGJ voor Wvggz en Wzd gepubliceerd

De inspectie heeft de toetsingskaders gepubliceerd. U vindt ze hier.


20 juni 2019 - Besluit verplichte ggz gepubliceerd

Het Besluit houdende regels ter uitvoering van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Besluit verplichte geestelijke gezondheidszorg) is op 5 juni jl. gepubliceerd in het Staatsblad. Het besluit geeft regels omtrent onder andere de ambulante verplichte zorg, gegevensverwerking, middelen en maatregelen ten aanzien van personen met een strafrechtelijke titel, samenstelling en werkwijze klachtencommissie en de patiënten vertrouwenspersoon. 

Regeling verplichte ggz

In de Staatscourant van 7 november 2019 is de regeling verplichte ggz gepubliceerd.

Besluit inwerkingtreding Wvggz

Download
Besluit inwerkingtreding Wvggz.pdf
Adobe Acrobat document 48.6 KB

5 juli 2019 - Wetswijzigingen

Op de Wet zorg en dwang en op de Wet BIG zijn in verband met de invoering van de Wzd-functionaris wijzigingen aangebracht. Ook is in de Wvggz de overgangstermijn voor de Wet Bopz verlengd van 6 naar 12 maanden.

Download
Nieuwsbericht wetswijzigingen
Nieuwsbericht Wvggz.pdf
Adobe Acrobat document 723.7 KB

Vragen?

Heeft u een vraag of wilt u iets delen? Stuur een bericht.